Rozwój turystyki medycznej w Polsce

Turystyka medyczna w Polsce Już kolejny rok z rzędu zanotowano wzrost ilości osób przybywających do naszego kraju w celu skorzystania z usług medycznych. Zjawisko to określa się mianem turystyki medycznej i Polska staje się ważnym graczem na tym polu. Związane jest to głównie ze znakomitą jakością usług świadczonych w naszych placówkach medycznych, wysokimi kwalifikacjami personelu oraz z bardzo niskimi cenami świadczeń medycznych, przynajmniej w porównaniu z cenami na Zachodzie. Prym wśród destylacji turystyki medycznej wiodą Kraków, Wrocław, Warszawa, Szczecin oraz Gdańsk. Związane jest to z międzynarodowymi portami lotniczymi ułatwiającymi dostęp do tych miast oraz koncentracja podaży usług właśnie na ich terenie.

Znaczenie ma również odpowiednie sprofilowanie usługi w stosunku do podaży. Powyższe miasta oferują najbardziej popularne zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, stomatologii i odnowy biologicznej. Coraz większe znaczenie zyskują ośrodki uzdrowiskowe i hotele SPA. Zawdzięczają to swoim celowym działaniom. Wiele z nich nawiązało współpracę z partnerami z Europy Zachodniej i cały czas rozwija ofertę, by spełnić oczekiwania osób z ich macierzystych krajów. Zauważalna jest także zdolność do szybkiej reakcji na zmiany trendów odnośnie popularności danych zabiegów. Wbrew obiegowej opinii, turystyka medyczna jest szansą nie tylko dla największych podmiotów.

Małe, działające lokalnie kliniki staja się nierzadko motorami napędowymi dla rozwoju swoich regionów. Powstają zagłębia turystyki medycznej. Takie miejsca potrafią się znakomicie zorganizować i na przykład podpisywać umowy o refundacji świadczeń z odpowiednikami naszego NFZ z Niemiec czy Francji. W wyniku tego przybywający tutaj pacjent otrzymuje pełna refundację poniesionych kosztów, a polski ZOZ zostaje realnym konkurentem analogicznego podmiotu zagranicznego. Ciągły wzrost jakości świadczeń medycznych jest zauważalny na Zachodzie, a polskie ceny, lepsze nawet od stawek żądanych w innych krajach regionu, zapewniają znakomitą przewagę konkurencyjną rodzimym przedsiębiorcom.